Projectanalyse

Marktanalyse en optimalisatie

Verdergaande op de uitgevoerde screening en de bouwvoorschriften worden de ontwikkelingsmogelijkheden op het perceel bestudeerd en afgetoetst met de haalbaarheid van het mogelijk te realiseren project.

In deze fase wordt bepaald of deze locatie al dan niet een opportuniteit voor ons is.

Elke gemeente is, begrijpelijk, zeer gevoelig voor de ontwikkelingen op hun grondgebied. Hun stedenbouwkundige visie speelt een cruciale rol in de omkadering waarbinnen wij ons concept creëren. Een goede interactie met de overheidsinstanties en de architect is van zeer groot belang voor een goede vooruitgang van het bouwtraject.